X
X
Back to the top

Współpraca

Jesteś trenerem lekkiej atletyki i szukasz możliwości rozwoju?

Dołącz do naszego zespołu i zacznij pracę w profesjonalnym klubie lekkoatletycznym!

Klub Sportowy Lekkoatletyka Dla Dzieci i Młodzieży – Kamil Żewłakow serdecznie zaprasza do nawiązania współpracy w ramach dowolnego wsparcia naszych działań.

Dzięki przychylności i wsparciu darczyńców, sponsorów oraz partnerów możliwe jest prawidłowe funkcjonowanie klubu, jego stały rozwój, podnoszenie standardów organizacyjnych i treningowych, a przede wszystkim bezcenna poprawa poziomu sportowego zawodników oraz spełniania ich sportowych marzeń. Nawiązanie współpracy to pomoc dla dzieci i młodzieży trenujących lekką atletykę w naszym klubie. Z tego miejsca serdecznie zachęcamy wszystkich kibiców, sympatyków, przyjaciół oraz firmy do wspierania naszych działań.

uscisk-dloni

Wspieranie klubu możliwe jest w następujący sposób:

Darowizny rzeczowe prosimy o przekazywanie w siedzibie klubu po wcześniejszym skontaktowaniu się.

Darowizny finansowe prosimy o przekazywanie bezpośrednio na konto klubu.

Fundacja Lekkoatletyka Dla Dzieci i Młodzieży – Kamil Żewłakow
ul. Meksykańska 6/27
03-948 Warszawa
mBank 25 1140 2004 0000 3802 8086 9132
Tytułem: Darowizna na wspieranie i upowszechnianie sportu.

Z tytułu darowizn przekazanych na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) darczyńcy przysługuje możliwość skorzystania z następujących ulg podatkowych:

Osoby fizyczne – zgodnie z zapisami Ustawy o podatku od osób fizycznych mogą od podstawy opodatkowania odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Osoby prawne – zgodnie z zapisami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mogą odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

W obu przypadkach należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

W przypadku pytań dotyczących przekazania darowizny lub propozycji wsparcia w innej formie prosimy o bezpośredni kontakt z Zarządem Klubu.

1604164396

O nas

Klub Sportowy Lekkoatletyka Dla Dzieci i Młodzieży – Kamil Żewłakow specjalizuje się w profesjonalnym szkoleniu dzieci od 6 roku życia z zakresu lekkiej atletyki oraz przygotowania motorycznego z innych dyscyplin sportu.

Godziny pracy

Copyright © 2021 Lekkoatletyka dla dzieci – Kamil Żewłakow.